מכתבים של הקבוצה ותשובות שהתקבלו

 מכתב של הקבוצה לבכירי מערכת החינוך, 9.5.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=D6C4B3uMPKGXQgx7zrpT1g

תשובת סימה חדד, 17.5.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=Kr-ktvOvNaIXXwqBBeBX6Q

מכתב של הקבוצה לעירית ליבנה, המפקחת על הבריאות במשרד החינוך, 20.6.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=KYcGMSHkzeJN-VAJ8Jrvhw

תשובת עירית ליבנה, 25.6.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=AJB2XmBLD*19I2EtoKsLrg

הנחיות חדשות של משרד החינוך לגבי הוצאה מוקדמת מן הגן, 24.6.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=WfDOhNyBtK*IF5XVDjAaNw

מכתב של הקבוצה לוועד ההורים הארצי, 29.7.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=CY00jhy3wqWfmRQp0OU*yA

מכתב של הקבוצה לבכירי מערכת החינוך, 29.7.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=HZXfBFJI8LF-RW6DvHcOTw

תשובת סימה חדד, 30.7.2012:
https://workspaces.acrobat.com/?d=R*eZ9KRj4F52P4KVqcDhcg

מכתב של הקבוצה לבכירי מערכת החינוך בעניין תכנית ציל"ה, 2.1.2013:
https://workspaces.acrobat.com/?d=f7iNOLkucJfczzDkOldB6Q

תשובת סימה חדד בעניין תכנית ציל"ה, 7.1.2013:
https://workspaces.acrobat.com/?d=yKJY-0mPKrvfi3WUj6ciSQ

מכתב של הקבוצה לבכירי מערכת הבריאות, 17.1.2013:
https://workspaces.acrobat.com/?d=f8Y974f5y9ms991nHFdoaA

תשובת מנכ"ל משרד הבריאות, 29.1.2013:
https://workspaces.acrobat.com/?d=vxVbzGODLs8*t0cn6S1*Fg

מכתב הורים להפצה, פברואר 2013:
https://workspaces.acrobat.com/?d=1FlF8sczrGsU5EasIgB09A

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה